Kết quả kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) cấp độ 3/6 - Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Kỳ thi thứ 1, năm 2017