Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học theo phương thức xét kết quả thi THPTQG và phương thức xét học bạ

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NĂM 2017

- DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPTQG NĂM 2017 (Xem nội dung)

- DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ NĂM 2017 - ĐỢT XÉT TUYỂN TRƯỚC NGÀY 26/7/2017 (Xem nội dung)

- DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ NĂM 2017 - ĐỢT XÉT TUYỂN TỪ NGÀY 01/8/2017 ĐẾN 10/8/2017 (Xem nội dung)