ENGLISH

Luận án tiến sĩ

admin gửi vào T3, 06/13/2017 - 23:33
*THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN KHẮC TÍN* 1. Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số 2. Mã số: 62.46.01.04 3. Khóa: 1 (2014-2017) 4. Tên đề tài luận án: *BÀI TOÁN HIT ĐỐI VỚI ĐẠI SỐ ĐA THỨC NĂM BIẾN VÀ ỨNG DỤNG* 5. Người hướng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Sum - Trường Đại học Quy Nhơn

Trang