Đảng ủy

admin gửi vào T4, 01/18/2017 - 15:20
Sáng 18 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường B, Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016, triển

Trang