Đảng ủy

hang gửi vào T4, 03/16/2016 - 15:23
Chiều ngày 15/3/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức cuộc họp đón nhận quyết định công nhận tổ chức cơ sở

Trang