Đảng ủy

hang gửi vào T6, 01/22/2016 - 17:03
Sáng 22 tháng 01 năm 2016, tại Hội trường B, Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015, triển

Trang