Đoàn thể - hội

hang gửi vào T3, 01/12/2016 - 10:10
Nhân dịp kỉ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015), tối ngày 21/12, Hội Cựu chiến binh phối hợp với Hội sinh viên

Trang