Đại học chính quy

admin gửi vào T4, 05/17/2017 - 16:11
*Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ 2017 [1]* [1] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/Phieu%20dang%20ky%20xet%20tuyen%20hoc%20ba%202017.doc
hang gửi vào T6, 04/28/2017 - 09:27
Đăng ký thi năng khiếu trực tuyến tại đây [1] Mẫu phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu TSĐH năm 2017 [2] [1] http://www.qnu.edu.vn/online/ [2] http://qnu.edu.vn/sites/default/files/filedoc/mau%20dang%20ky%20thi%20nang%20khieu%202017.doc
admin gửi vào T4, 03/29/2017 - 10:03
  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:  1. TS. Lê Xuân Vinh - Trưởng phòng Đào tạo đại học                Điện thoại: 0914 031785 2. TS. Huỳnh Công Tú - Phó Trưởng phòng Đào tạo đại học     Điện thoại: 0903 869026 Website: www.qnu.edu.vn [1] Email: tuyensinh@qnu.edu.vn [2] Facebook: www.facebook.com/tuyensinhqnu [3] [1] http://www.qnu.edu.vn [2] mailto:tuyensinh@qnu.edu.vn [3] http://www.facebook.com/tuyensinhqnu

Trang