Buổi nói chuyện khoa học đại chúng của GS. Guillaume Hébrard: "Nghiên cứu và mô tả các hành tinh ngoài hệ mặt trời"

22/02/2018

Buổi nói chuyện khoa học đại chúng này sẽ trình bày một cách không phức tạp về những điều được biết đến ngày nay đối với các hành tinh ngoài Hệ mặt trời và cách phát hiện ra chúng.


Buổi nói chuyện được tổ chức vào lúc 15h30 ngày 27/2/2018 tại Hội trường B của Trường Đại học Quy Nhơn. Kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự.
Buổi nói chuyện được tổ chức vào lúc 15h30 ngày 27/2/2018 tại Hội trường B của Trường Đại học Quy Nhơn. Kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự.

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » »»
logo footer

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • web@qnu.edu.vn
  • (84-56) 3846156; Fax: (84-56) 3846089
  • www.qnu.edu.vn

mạng xã hội

Top