Văn bản biểu mẫu

{{$select.selected.Ten}}
{{$select.selected.Ten}}
{{$select.selected.Ten}}
Số ký hiệu Trích yếu Loại văn bản Lĩnh vực Đơn vị ban hành Ngày ban hành
{{item.KyHieu}} {{item.TrichYeu}} {{item.TenLoaiVB}} {{item.TenLinhVuc != null ? item.TenLinhVuc : '...' }} {{item.DonViYeuCau}} {{item.NgayDenOrGui | date:'dd/MM/yyyy'}}

Thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • dqn@moet.edu.vn - tuvantuyensinh@qnu.edu.vn
  • (84-256) 3846156; Fax: (84-256) 3846089
  • www.qnu.edu.vn