Văn bản biểu mẫu

{{$select.selected.Ten}}
{{$select.selected.Ten}}
{{$select.selected.Ten}}
Số ký hiệu Trích yếu Loại văn bản Lĩnh vực Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trạng thái
{{item.KyHieu}} {{item.TrichYeu}} {{item.TenLoaiVB}} {{item.TenLinhVuc}} {{item.DonViYeuCau}} {{item.NgayDenOrGui | date:'dd/MM/yyyy'}} Tải về
logo footer

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • dqn@moet.edu.vn - tuvantuyensinh@qnu.edu.vn - dhqn@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3846156; Fax: (84-256) 3846089
  • www.qnu.edu.vn