Mang trong mình dòng máu đồng bào Hrê, Phạm Quốc Toản luôn cố gắng học tập, phấn đấu để tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi tri thức.
Lịch làm việc hôm nay
  • {{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}}

    {{dt.NoiDung}}
    Địa điểm :{{dt.DiaDiem}}