"Việt Nam là một đất nước quen thuộc đối với mỗi người dân Lào... Ngay từ lúc bé, chúng mình đã biết đến lịch sử của Việt Nam, biết về Bác Hồ và biết đến bề dày tình hữu nghị Việt nam - Lào"

LỊCH LÀM VIỆC HÔM NAY
  • {{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}}

    {{dt.NoiDung}}
    Điạ điểm :{{dt.DiaDiem}}