Hãy cùng người bạn Đoàn, đồng hành với chiếc áo xanh góp thêm những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng.
LỊCH LÀM VIỆC HÔM NAY
  • {{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}}

    {{dt.NoiDung}}
    Điạ điểm :{{dt.DiaDiem}}